Financiën

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief over de betaling van de ouderbijdrage. Als u een betalingsregeling wenst te treffen kunt u contact opnemen met de financiële administratie.

Het bestellen en leveren van het leermiddelenpakket gaat via www.vandijk.nl. Ondersteunende leermiddelen zoals een rekenmachine, passer, schrijfgerei, schriften en materialen voor de praktijkvakken e.d. zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Er wordt geen borg gevraagd voor het boekenpakket. Bij vermissing of beschadiging van het boekenpakket wordt aan de ouders/verzorgers het restitutiebedrag gefactureerd.

De vrijwillige ouderbijdrage helpt de school bij een aantal activiteiten en voorzieningen. Wij zouden dit graag anders zien maar helaas is dit de realiteit. Daarom verzoeken wij u vriendelijk aan deze bijdrage te voldoen.

Zoals de wet voorschrijft dat uw bijdrage vrijwillig is, stelt deze ook dat ouders die niet wensen te betalen geen aanspraak kunnen maken op de hiermee bekostigde voorzieningen. Als schoolleiding zullen we dit principe invulling geven.

Dit betekent dat uw kind uitgesloten zal worden van deelname aan excursies en alle buitenlesactiviteiten waar kosten voor gemaakt worden. Wij vinden dit erg vervelend, omdat uw kind de dupe wordt van iets waar hij geen invloed op heeft. Wij kunnen helaas niet anders, omdat wij de excursies in stand willen kunnen houden voor de leerlingen van wie ouders wel betalen.

Buiten de vrijwillige ouderbijdrage kunnen er kosten gerekend worden indien uw kind aan activiteiten deelneemt. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis en buitenlandreis.