Contactmomenten

Oudergesprekken

Drie keer per schooljaar worden er oudergesprekken gehouden die gekoppeld zijn aan de cijferlijst, gedragskaart, competentiekaart en OPP.

Informatie- en/of ouderavonden

Er worden op Het Passer College informatiebijeenkomsten en ouderavonden georganiseerd. Ons streven is u hierover zo tijdig mogelijk te informeren.

Telefonisch contact

Veel leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) stellen telefonisch contact op prijs. Het regelmatig terugkoppelen hoe de zaken en voor staan is vaak wenselijk, zodat de thuis- en schoolsituatie goed op elkaar zijn en blijven afgestemd. Voor alle duidelijkheid willen wij hierbij nogmaals benoemen dat de leerkrachten alleen bereikbaar zijn buiten de lestijden om. U kunt de leerkrachten ook goed via de mail bereiken.