Contactmomenten

Oudergesprekken

Drie keer per schooljaar worden er oudergesprekken gehouden die gekoppeld zijn aan de cijferlijst en OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP)

Informatie- en/of ouderavonden

Er worden op Het Passer College informatiebijeenkomsten en ouderavonden georganiseerd.

OPEN DAG 2019-2020

Hillevliet maandag 13 januari 2020 van 18.00 tot 20.00

Overschie dinsdag 14 januari 2020 van 18.00 tot 20.00

Lage Land donderdag 16 januari 2020 van 18.00 tot 20.00

Rapport/OPP/EOPP dagen

Lage Land

Overschie

Hillevliet

OPP avond

Do 17 oktober 2019

Do 17 oktober 2019

Do 17 oktober 2019

Rapport 1

Di 17 december 2019

Do 19 december 2019

Di 17 december 2019

Rapport 2

Do 16 april 2020

Do 16 april 2020

Do 16 april 2020

Rapport 3 + EOPP

Ma 6 juli 2020

Ma 6 juli 2020

Ma 6 juli 2020

Telefonisch contact

Veel leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) stellen telefonisch contact op prijs. Het regelmatig terugkoppelen hoe de zaken en voor staan is vaak wenselijk, zodat de thuis- en schoolsituatie goed op elkaar zijn en blijven afgestemd. Voor alle duidelijkheid willen wij hierbij nogmaals benoemen dat de leerkrachten alleen bereikbaar zijn buiten de lestijden om. U kunt de leerkrachten ook goed via de mail bereiken. voorletter.achternaam@hetpassercollege.nl