Ouders en Het Passer College

Samenwerken met u en externe instanties vinden wij van groot belang. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Aan het onderwijs voor uw kind kunt een belangrijke bijdrage leveren. Immers, u bent degene die uw kind vanuit de thuissituatie het best en het langst kent. De leerkracht kan van u dan ook belangrijke informatie krijgen over het functioneren en de behoeften van uw kind.

Leerkrachten kijken vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar uw kind. U mag van hen verwachten dat zij u regelmatig informeren over het functioneren van uw kind op school, dat zij actief luisteren naar u en dat zij betrokken zijn bij het welzijn van uw kind. Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk voor een goede samenwerking.

De school heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor uw kind. Deze ontstaat wanneer uw kind naar mening van de school wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling en niet de hulp krijgt die het nodig heeft. De school zal dan, in overleg met u, contact opnemen met de aangewezen hulpverlenende instantie(s). Het Passer College is daarnaast aangesloten op SISA.

SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak en voor SIgnaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals over de gehele stadregio Rotterdam kunnen signaleren dat zij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar ondersteunen of begeleiding bieden.

Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste ondersteuning en begeleiding.

Tijdens lesuren is het voor de leerkracht niet mogelijk u te woord te staan. U kunt daarom het beste voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen of een afspraak maken. Tijdens lesuren kan wel een bericht worden achtergelaten zodat er nadien contact met u kan worden opgenomen. In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de afdeling coördinator.