Schoolinformatie

Het Passer College is een school voor Praktijk onderwijs, VMBO BB, VMBO KB, VMBO TL, Havo en VWO. De schoolgebouwen staan in de wijken Alexanderpolder, Overschie en Zuid te Rotterdam. De drie locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer. Leerlingen komen op de fiets, met de taxi, worden gebracht of reizen met het openbaar vervoer.

Op deze website kunt u naast praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en vrije dagen ook informatie lezen over het onderwijs en de wijze waarop de school hier invulling aan geeft. De leerlingen die onze school bezoeken krijgen allemaal de zorg en begeleiding die nodig is. De problematiek van elke leerling wordt zorgvuldig in kaart gebracht zodat het onderwijsaanbod en indien nodig het zorgaanbod afgestemd is op zijn/haar mogelijkheden.

Het Passer College geeft het onderwijs extra impulsen door eigen keuzes in het onderwijsaanbod te bewerkstelligen en door deel te nemen aan landelijke en Europese projecten zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF maakt het mogelijk dat schoolse projecten, die als doel hebben leerlingen een betere kans te geven op een vervolgstudie of plek op de arbeidsmarkt, gesubsidieerd worden. Bij deze projecten gaat het bijvoorbeeld om het starten van een nieuwe opleiding of het ondersteunen van leerwerktrajecten.