Verlofaanvraag en Leerplicht

Op de website www.leerplicht.net kunt u nalezen op grond van welke voorwaarden buitengewoon verlof wordt toegekend.

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof (van 10 schooldagen of minder) kunt u hier downloaden en is ook af te halen bij de administratie. Uw verzoek dient 8 weken van tevoren te worden ingediend. Het ingevulde formulier kan worden afgegeven bij de administratie of aan de mentor van uw zoon/dochter.