Klachtenregeling

Heeft u klachten over het onderwijs, zoals dat aan uw zoon/dochter wordt gegeven of mocht er sprake zijn van een conflict met een docent, dan hanteren wij de volgende procedure m.b.t. de volgorde van aanspreken om te komen tot een oplossing:

  1. Gesprek met de docent en indien nodig de zorgcoördinator
  2. Gesprek met de afdelingsleider
  3. Gesprek met de locatiedirecteur
  4. Schriftelijk naar het schoolbestuur
  5. Gesprek met de vertrouwenspersoon
  6. Formele klacht bij de landelijke klachtencommissie

Mocht er na de gesprekken met de docent en directeur nog geen oplossing voor het probleem zijn gevonden neemt u dan contact op met de vertrouwenspersoon (u kunt ten allen tijden een beroep doen op de vertrouwenspersoon). De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de klachtencommissie van het Bestuur. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet zij verwijst alleen door. De reglementen van de landelijke klachtencommissie kunt u vinden op de website; www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwenspersoon

Dhr. E. de Kuiper

010 2094100 (optie 1)

e.dekuiper@hetpassercollege.nl

Schoolbestuur BOOR

Postbus 23058

3001KB Rotterdam

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Postbus 851911

3508AD Utrecht

T 030 2809590

F 030 2809591

E info@onderwijsgeschillen.nl