Regelingen en protocollen

Op Het Passer College volgen ongeveer 270 leerlingen onderwijs. Dat betekent dat er regels en plichten zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels, maar om iedereen in deze school zich veilig te laten voelen. Uitgangspunt daarbij is de opvatting dat wij respect voor elkaar hebben.

Respect voor de ander staat bij ons hoog in het vaandel. Aanstootgevende kleding – ook door middel van teksten op shirts bijvoorbeeld – is niet toegestaan. In zulk soort gevallen mogen docenten leerlingen naar
huis sturen om zich anders te kleden. Ook het dragen van hoofdbedekking zoals petten, hoofddoekjes en andere hoofddeksels is op onze school en tijdens verplichte les vervangende activiteiten buiten de school, zoals excursies e.d. niet toegestaan.

Met het ondertekenen van het inschrijf-/aanmeldformulier geven ouders/verzorgers aan de grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren en daarmee de afspraken, regels en het beleid hierin te accepteren.