Geschiedenis

In schooljaar 2008-2009 is VSO de Piloot opgericht in het kleutergebouw van SO de Piloot. Leerlingen van SO de Piloot met een diagnose in het autistisch spectrum konden niet doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en dreigden te blijven zitten op het SO. Het was de bedoeling dat de nieuw opgerichte VSO onderwijs voor de eeste twee leerjaren zou verzorgen, daarna zouden leerlingen kunnen overstappen naar een reguliere VO of zou er plek zijn op andere VSO scholen. Er werd gestart met 3 groepen. Een praktijkgerichte onderwijsgroep, een VMBO-kaderberoepsgroep en een VMBO-Theoretische leerweggroep.

In het volgende schooljaar was er al zoveel animo voor het VSO dat de school moest verhuizen naar het hoofdgebouw van SO de Piloot. In schooljaar 2010-2011 is het onderwijs uitgebreid met Havo en VWO en kwam er een samenwerking met IVIO@school tot stand. Deze samenwerking heeft er voor gezorgd dat er ook een start kon worden gemaakt met het B!TS-project. Een project voor leerlingen die al langere tijd thuiszitten en via deze weg weer terug naar school kunnen.

Het volgende schooljaar moest de school weer verhuizen, het pand aan de Brongras moest plaatsmaken voor het nieuwe pand van SO de Piloot. Na een roerige periode, waarin ouders en school zich hard gemaakt hebben voor een goede nieuwe locatie heeft het VSO haar intrek genomen in de Waghemakerestraat, de naam werd gewijzigd in Het Passer College. Deze locatie werd bestempeld als examenlocatie en in schooljaar 2011-2012 vonden de eerste staatexamens plaats. Omdat er ook hier al meteen sprake was van ruimtegebrek heeft de school in het begin gebruik gemaakt van zgn porto cabins.

Inmiddels heeft de school een tweede locatie in Overschie aan de Hoornweg, zijn de porto cabins afgebroken en zijn er 26 groepen leerlingen. Hier zitten de Praktijkgerichte, VMBO-BB en VMBO-KB leerlingen.

In schooljaar 2017-2018 is er wederom een locatie van Het Passer College bijgekomen en wel op de Hillevliet te Rotterdam Zuid. Op deze locatie is de gehele VMBO-TL afdeling gevestigd.

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een vierde locatie op de Klein coolstraat 37 te Rotterdam. Hier zitten de B!ts leerlingen.