Over ons

Alle medewerkers van Het Passer College hebben een gezamenlijk doel: het geven van goed en passend onderwijs. Uiteraard in samenwerking met ouders en leerlingen.

Bovenstaande betekent dat:

  • er in de school multidisciplinair gewerkt wordt

  • we een lerende organisatie zijn, waarbij medewerkers elkaar constructief en positief ondersteunen

  • we investeren in de professionalisering van de medewerkers met als doel de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod te waarborgen

  • de medewerkers zich bewust zijn van eigen gedrag t.o.v. leerling gedrag, ze dit gedrag doelgericht inzetten.

  • de medewerkers zorgen voor een veilige school met aandacht voor sociale interactie

  • de medewerkers elkaar onderling aanspreken binnen een professionele cultuur vanuit respect