Stage

Het doel van de stage is de overgang van school naar de arbeidsmarkt geleidelijk te doen plaatsvinden in een concrete werksituatie. Wij trachten een passende beroepskeuze en –houding te bewerkstelligen.

Praktijkgericht onderwijs – stage bedoeld voor uitstroom Arbeid, leerwerktraject en eigen maken sociale competenties. Indien mogelijk uitstroom MBO niveau 1

VMBO BB – stage bedoeld voor uitstroom Arbeid, MBO niveau 1 of 2, leerwerktraject en eigen maken sociale competenties

Praktijkgericht onderwijs

In leerjaar 3 van het praktijkgericht onderwijs zijn er twee individuele externe stages gericht op de gekozen sector (2 lesdagen p.w.). Deze stages lopen van de start van het schooljaar tot eind februari en van eind februari tot het eind van het schooljaar. Er wordt een stageplek gezocht waar de leerlingen starten met het leren stage lopen in een externe werkomgeving gericht op de gekozen sector en de daarbij behorende competenties. De leerlingen maken kennis met een bedrijf, zien de verschillende functies, maken deel uit van een team en werken aan sociale competenties.

In het tweede gedeelte van leerjaar 3 is er verlenging van de stage mogelijk of er zal worden gezocht naar een andere stageplek. De stageplek wordt door school gerealiseerd, maar kan ook worden aangedragen door ouders en/of verzorgers.

In leerjaar 4 van het praktijkgericht onderwijs zijn er twee individuele externe stages gericht op de gekozen sector (3 lesdagen p.w.). Deze stages lopen van de start van het schooljaar tot eind februari en van eind februari tot het eind van het schooljaar. In deze stages wordt gewerkt aan persoonlijke competenties (leerdoelen), die door de leerling, mentor, stage coördinator en stagebegeleider vanuit het werk worden vastgesteld. De leerlingen maken kennis met een bedrijf, zien de verschillende functies, maken deel uit van een team en werken aan sociale competenties. De leerlingen krijgen begeleiding en sturing van de stage coördinator vanuit school en van de stagebegeleider vanuit het werk.

In het tweede gedeelte van leerjaar 4 is er verlenging van de stage mogelijk of er zal worden gezocht naar een andere stageplek. De stageplek wordt door school gerealiseerd, maar kan ook worden aangedragen door ouders en/of verzorgers.

In leerjaar 5 van het praktijkgericht onderwijs wordt een stageplek gezocht voor en met de leerlingen die kan leiden tot een werkelijke arbeidsplaatsing (plaatsingsstage).

De leerlingen lopen vier dagen per week stage en krijgen begeleiding en sturing van de stage coördinator vanuit school en van de stagebegeleider vanuit het werk.

In samenspraak met ouders en/of verzorgers wordt gekeken welke vervolgstappen gezet moeten worden (denk aan UWV, gemeente, job coach e.d.).

VMBO BB

In leerjaar 3 zijn er twee individuele externe stages gericht op de gekozen sector (1 lesdag p.w.). Deze stages lopen van de start van het schooljaar tot eind februari en van eind februari tot het eind van het schooljaar. Er wordt een stageplek gezocht waar de leerlingen starten met het leren stage lopen in een externe werkomgeving gericht op de gekozen sector en de daarbij behorende competenties. De leerlingen maken kennis met een bedrijf, zien de verschillende functies, maken deel uit van een team en werken aan sociale competenties. De leerlingen krijgen begeleiding en sturing van de stage coördinator vanuit school en van de stagebegeleider vanuit het werk.

In het tweede gedeelte van leerjaar 3 is er verlenging van de stage mogelijk of er zal worden gezocht naar een andere stageplek. De stageplek wordt door school gerealiseerd, maar kan ook worden aangedragen door ouders en/of verzorgers.

In leerjaar 4 van het VMBO BB wordt per leerling bekeken en besproken of een individuele externe stage aangeboden gericht op de gekozen sector aangeboden gaat worden of dat deze leerling in de gekozen sector werkt aan het behalen van een KPC certificaat.

Studiebegeleidingsklas

Voor de studiebegeleidingsklas geldt dat voor leerlingen die geen bijbaantje hebben, een stageplek door school kan worden gezocht. De stageplek kan ook worden aangedragen door ouders en/of verzorgers. De leerlingen krijgen begeleiding en sturing van de stage coördinator vanuit school en van de stagebegeleider vanuit het werk. Leerlingen die een bijbaantje hebben of zoeken ontvangen hierbij geen begeleiding en sturing vanuit school.