Overgangsnormen

Over cijfers moet duidelijkheid bestaan. Het Passer College hanteert onderstaande uitgangspunten.

  • Ouders krijgen inzicht in de cijfers van hun zoon/dochter via Magister

  • Het schooljaar is in drie periodes verdeeld (zie jaarrooster)

  • De rapporten bestaan uit cijfers die afgerond zijn op één decimaal

  • Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde.

Rapport

Bij het rapport geldt de volgende berekening:

  • het cijfer 5 telt als 1 tekortpunt;

  • het cijfer 4 telt als 2 tekortpunten;

  • het cijfer 3 telt als 3 tekortpunten. Bij 3 of meer tekortpunten wordt het hele rapport besproken binnen de Commissie van Begeleiding.

Deelname staatsexamen

Voor deelname aan het staatsexamen gelden onderstaande afspraken:

  • leerlingen moeten voor alle examenvakken een 5,5 of hoger op het rapport hebben;
  • de lesstof moet volledig afgerond zijn

Klik hier voor de overgangsnormen voor VMBO TL, Havo / VWO.