Overgangsnormen

Over cijfers moet duidelijkheid bestaan. Het Passer College hanteert onderstaande uitgangspunten.

 • Ouders krijgen inzicht in de cijfers van hun zoon/dochter via Magister

 • Het schooljaar is in drie periodes verdeeld (zie jaarrooster)

 • De rapporten bestaan uit cijfers die afgerond zijn op één decimaal

 • Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde.

Rapport

Bij het rapport geldt de volgende berekening:

 • het cijfer 5 telt als 1 tekortpunt;

 • het cijfer 4 telt als 2 tekortpunten;

 • het cijfer 3 telt als 3 tekortpunten. Bij 3 of meer tekortpunten wordt het hele rapport besproken binnen de Commissie van Begeleiding.

Bevorderen

Een leerling wordt bevorderd wanneer:

 • alle vakken zijn afgerond met gemiddeld een 6,0 of hoger;

 • maximaal 2 tekortpunten op het rapport staan

Bespreken

Een bespreekgeval betreft een leerling die:

 • drie of meer tekortpunten op het rapport heeft staan;

 • voorafgaand aan de Examens voor één en/of meerdere vakken een gemiddelde heeft lager dan een 5,5.

Deelname staatsexamen

Voor deelname aan het staatsexamen gelden onderstaande afspraken:

 • leerlingen moeten voor alle examenvakken een 5,5 of hoger op het rapport hebben;
 • de lesstof moet volledig afgerond zijn