Onderwijs

Op Het Passer College bieden wij onderwijs op verschillende niveaus. Wij volgen onze leerlingen op verschillende manieren met als uiteindelijke doel een uitstroombestemming te realiseren passend bij de mogelijkheden en intersesses van de leerlingen.

Methode gebonden toetsen

De methode gebonden toetsen hebben als doel de voortgang van de dagelijkse lesstof op gezette tijden te toetsen. De toetsen geven inzicht in het kunnen begrijpen en toepassen van de lesstof en helpen de leerkracht de leerstof in een korte periode goed aan te passen aan de individuele leerling.

CITO

Op het Passer College hebben de eerstejaars leerlingen twee vaste momenten (Oktober en Mei) in het schooljaar waarop de CITO toetsen (entree- en volgtoets) worden afgenomen. Voor de overige klassen gebeurt dit op één vast moment (Mei) in het schooljaar.

De CITO toetsen concentreren zich op de volgende vaardigheden:

 • Nederlandse leesvaardigheid
 • Nederlandse woordenschat
 • Engels leesvaardigheid
 • Rekenen – wiskunde
 • Studievaardigheden

Leerling bespreking

Twee keer per jaar vindt er een leerling bespreking plaats. Aan de leerling bespreking nemen deel: CvB, de leerkracht, betrokken vakdocenten, onder voorzitterschap van de directeur. De behaalde resultaten, het OPP en sociale emotionele ontwikkeling worden besproken tijdens deze leerling besprekingen.

De uitstroom van onze leerlingen

Om goed te kunnen beoordelen of een leerling er aan toe is om naar een andere school te gaan of uit te stromen naar arbeid houden we de ontwikkelingen van elke leerling bij. Op grond van al deze resultaten wordt door Het Passer College een advies gegeven m.b.t. de uitstroommogelijkheden. Dit advies wordt met ouders/verzorgers en leerling besproken en op grond hiervan wordt een besluit genomen.

Onze leerlingen stromen uit naar:

 • een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs
 • het VO (regulier voortgezet onderwijs)
 • het MBO (middelbaar beroepsonderwijs)
 • (beschermde) arbeid
 • dagbesteding (arbeidsgericht of activerend)
 • interne doorstroming binnen Het Passer College