Vertrouwenspersoon

Door een goede voorlichting aan leerlingen en ouders én door een goede aanpak proberen we te voorkomen dat op school personen slachtoffer worden van ongewenst gedrag. Mocht dit gedrag voorkomen op Het Passer College kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van onze school via: vertrouwenspersoon@hetpassercollege.nl

De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en kan begeleiding bieden bij de stappen die leiden tot een oplossing voor het ontstane probleem.
Onze vertrouwenspersoon is de heer E. de Kuijper.

Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan zijn er ook nog externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en zijn door het bestuur benoemd:

Paul van Lange
paul@paulvanlange.nl
06 22 91 31 74

of

Jakkie Ames
jakkie_ames@hotmail.com
06 13 57 06 25