Vertrouwenspersoon

Door een goede voorlichting aan leerlingen en ouders én door een goede aanpak proberen we te voorkomen dat op school personen slachtoffer worden van ongewenst gedrag. Mocht dit gedrag voorkomen op Het Passer College kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van onze school via: vertrouwenspersoon@hetpassercollege.nl

De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en kan begeleiding bieden bij de stappen die leiden tot een oplossing voor het ontstane probleem.