Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bestaat uit: afdelingsleider, zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, onder voorzitterschap van de locatiedirecteur. De commissie is verantwoordelijk voor controle en begeleiding van de onderwijs- en zorgtrajecten, het vaststellen van het OPP, de evaluatie van het OPP, aansturen en begeleiden van de leerlingen op school, terugplaatsing/overplaatsing van leerlingen, advisering vanuit onderwijskundig/pedagogisch/psychisch oogpunt.

De Commissie van Begeleiding komt 1 keer per week bij elkaar.