Mentor en zorgcoördinator

Elke klas heeft een mentor die bijzondere aandacht heeft voor zijn leerlingen. De mentor probeert zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn leerlingen wat betreft capaciteiten en motivatie. Bij persoonlijke problemen is de mentor de aangewezen persoon tot wie de leerling zich kan wenden. De mentoren volgen de resultaten en leerhouding zo nauwkeurig mogelijk zodat indien nodig adequate hulp en ondersteuning geboden kan worden.

Bij ernstige (persoonlijke) problemen heeft de mentor contact met de zorgcoördinator en zo wordt de situatie besproken binnen de Commissie van Begeleiding. Op deze wijze is er snel deskundig advies en effectieve hulp mogelijk.