Aanmelden

Interesse in Het Passer College

Door middel van het invullen van het interesseformulier kunt u aangeven dat jullie geïnteresseerd zijn in een plekje op Het Passer College. Dit formulier vindt u hier. Dit formulier is geen definitieve aanmelding.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voor aanmelding voor het speciaal onderwijs moet uw zoon/dochter in het bezit zijn van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze TLV wordt, in overleg met u, aangevraagd door de huidige school bij het Samenwerkingsverband van uw woonplaats, dit geldt ook voor zij-instromers.

Voor leerlingen die instromen vanuit het basisonderwijs (BAO/SBO/SO) wordt de TLV aangevraagd door de school van aanmelding. Om deze aanvraag te kunnen indienen dient de school van herkomst de benodigde documenten aan te leveren (zie checklist).

Aanmelden

Heeft de school waar uw kind zit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband en wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op Het Passer College? Dan kunt u uw kind schriftelijk bij onze school aanmelden.

Wat moet u doen voor de aanmelding:

  • Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij Bureau Instroom van Het Passer College. Dit kan per mail via instroom@hetpassercollege.nl
  • Het ingevulde aanmeldformulier stuurt u naar Het Passer College.
  • De checklist, met hierin benoemd de benodigde documenten, kunt u samen met de huidige school afstemmen. De huidige school zal deze gegevens in het digitale programma Onderwijs Transparant (OT) klaarzetten voor de school van aanmelding.
  • Het Passer College controleert het aanmeldformulier incl. de bijbehorende documenten, klaargezet in Onderwijs Transparant (OT), op volledigheid. Indien nodig vragen wij extra aanvullende informatie op.
  • Indien Het Passer College niet de meest passende school is, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
  • Als alle gegevens voor de aanmelding volledig zijn, wordt het dossier in behandeling genomen.
  • Bureau Instroom zal u binnen 6 weken berichten (indien nodig kunnen wij dit uitbreiden met 4 weken).
  • Indien er een plaats beschikbaar is dan nodigt Bureau Instroom u uit voor een oriënterend gesprek.
  • Tijdens dit gesprek wordt de startdatum op school afgesproken.

Indien er meer aanmeldingen voor een bepaald niveau zijn, dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan zullen wij een wachtlijst hanteren.

De uiterste aanmelddatum voor leerlingen (groep 8) die moeten instromen in het 1e leerjaar van het VSO (Plaatsingswijzer van Fokor) is 15 maart 2019.

De uiterste aanmelddatum voor leerlingen die moeten instromen in het VSO vanaf het 2e leerjaar is 1 juni 2019.