Welkom!

Rooster

Week 9, maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart - Voorjaarsvakantie

Week 10, woensdag 6 maart - Informatiemiddag locatie Overschie

Week 11, vrijdag 15 maart - Stakingsdag (zie meer informatie hieronder)

Week 15, woensdag 10 april - Informatiemiddag locatie Lage Land

Informatiemiddagen

Op woensdag 6 maart en 10 april staan er twee informatiemiddagen op de agenda. Deze middag is bedoeld voor leerlingen, ouders en betrokken zorgcoördinatoren/ib-ers die geïnteresseerd zijn in Het Passer College. U moet zich voor deze middagen aanmelden via instroom@hetpassercollege.nl

De middagen zien er als volgt uit:

14.15 uur - Inloop

14.30 uur - Start presentatie

15.00 uur - Rondleiding

15.30 uur - Eind

Stakingsdag 15 maart

Op vrijdag 15 maart wordt er door medewerkers in het primair onderwijs gestaakt.

Het personeel van de scholen heeft het recht om te staken. Op onze school zal z.s.m. worden bekeken of de medewerkers meedoen aan de staking van 15 maart. Op basis van deelname aan de staking en overleg met de MR zal dan ook besloten worden of onze school geheel of gedeeltelijk gesloten zal zijn. Wij zullen u daarover zo snel mogelijk informeren.

Op vrijdag 15 maart zijn de locaties Overschie (PrO, VMBO BB en VMBO KB), Klein Coolstraat (BITS) en Hillevliet (VMBO TL) open.

De locatie Lage land is vrijdag 15 maart gesloten. Wij vragen u te zorgen voor opvang van uw zoon/dochter voor 15 maart a.s. (deze week ontvangt u hierover een brief met meer informatie).

Lesrooster schooljaar 2018-2019

Het nieuwe rooster heeft vijf gelijke dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur, met een pauze van 25 minuten.

Een belangrijk voordeel voor de kinderen is dat ze een minder lange dag hebben en dus minder moe thuis komen. De kinderen zullen in het verkeer minder last hebben van drukte op de weg. Daarnaast is er meer structuur omdat de woensdag niet afwijkt van de andere dagen.