Welkom!

Rooster

Week 49, woensdag 5 december - 12.00 uur uit school

Week 49, donderdag 6 en vrijdag 7 december - Roostervrije dagen

Week 51, dinsdag 18 december - Rapportavond

Week 51, vrijdag 21 december - Roostervrije dag

Nieuw lesrooster schooljaar 2018-2019

De leerlingen van Het Passer College krijgen op dit moment te veel uren les, gemeten volgens de door de overheid gestelde regels. Voor komend schooljaar wordt dit aangepast. Dit betekent een wijziging in de lengte van de schooldagen.

Het nieuwe rooster zal een vijf gelijke dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur hebben, met een pauze van 25 minuten.

Een belangrijk voordeel voor de kinderen is dat ze een minder lange dag hebben en dus minder moe thuis komen. De kinderen zullen in het verkeer minder last hebben van drukte op de weg. Daarnaast is er meer structuur omdat de woensdag niet afwijkt van de andere dagen. De school zal de taxibedrijven over deze roosterwijziging informeren.